Др Јован Ајдуковић, проф.
e-mail:
ajdukovic@mail.ru
Биография

Brief CV

Wikipedia

Биобиблиографија са прилозима

Рецензије

Документа

За докторанте

Презентације

Фотографије са конференција (Facebook > Balkan Rusistics)

ВидеоЕлектронска верзија "Контактолошког речника словенских језика"


Садржај интернет-портала "Балканская русистика" (2003-2012)

Балканска русистика


Сајт "Публичные лекции" (видеотека са презентацијама)


Каталог прилога на сајту "Публичные лекции"
Књиге:

Виртуелна промоција Виртуелна промоција

Контактолошки речник адаптације русизама у осам словенских језика
Фото Футура, Београд, 2004, 771 стр. Контактолошки
          речник адаптације русизама у осам словенских језика

Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама
Фото Футура, Београд, 2004, 364 стр.
Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама

Русизми у српскохрватским речницима. Принципи адаптације. Речник.
Фото Футура, Београд, 1997, 331 стр.
Русизми у српскохрватским речницима. Принципи адаптације. Речник.

Русизми у савременим јужнословенским и западнословенским књижевним језицима
Филолошки факултет, Београд, 2002, 851 стр.

Русизми у савременим јужнословенским и западнословенским књижевним језицима према квалификатору у лексикографским изворима

Огледи из лингвистике и поетике
Фото Футура, Београд, 2004, 158 стр.
Огледи из лингвистике и поетике
 
Биобиблиографија са прилозима 39
Фото Футура, Београд, 2008, 151 стр.
Библиографија са прилозима

Балканска
русистика. Књига I
Фото Футура, Београд, 2008, 400 стр. (2014, 431 стр.)
Балканска русистика


Контактолошки речник
словенских језика. Том I
Фото Футура, Београд, 2010, 413 стр.
Контактолошки речник словенских језика


Контактолошки речник
словенских језика. Том IІ
Фото Футура, Београд, 2011, 420 стр.
Контактолошки речник словенских језика


Радови из
лингвистичке контактологије
Фото Футура, Београд, 2012, 230 стр.
Радови из лингвистичке контактологије


Балканска
русистика. Књига II
Фото Футура, Београд, 2014, 552 стр.
Балканска русистика


Биобиблиографија
са прилозима 46
Фото Футура, Београд, 2014, 158 стр.
Биобиблиографија


Руско-инословенска контактолошка
истраживања
Фото Футура, Београд, 2014, 250 стр.
Руско-инословенска контактолошка истраживања


Др Јован Ајдуковић, проф.

Рођен сам 10. јануара 1968. године у Новом Саду (Србија).

Велики јубилеј: 30 година од првог објављеног рада (1985-2015)

Први научни рад написао сам са шеснаест година.

Дипломирао сам 1991. на Филолошком факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.20 (дипломски рад - 10), а магистрирао по старом систему 1996. год. на теми „Речи са лексикографском напоменом ‘русизам’ у речницима савременог српскохрватског језика“ (рус.: диссертация на соискание ученой степени кандидатa филологических наук).

Докторску дисертацију по старом систему под насловом „Русизми у савременим јужнословенским и западнословенским књижевним језицима према квалификатору у лексикографским изворима“ (851 стр.) одбранио сам 12. јуна 2003. год. на Филолошком факултету Универзитета у Београду (рус.: диссертация на соискание ученой степени докторa филологических наук).

Прву монографију под насловом "Русизми у српскохрватским речницима. Принципи адаптације. Речник" објавио сам 1997. године.

У 2004. години из штампе су изашле четири моје књиге. Издавање "Увода у лексичку контактологију" и "Контактолошког речника адаптације русизама" финансијски је подржало Министарство науке Републике Србије. У 2008. години објавио сам књигу "Балканска русистика" о истоименом првом балканском, славистичком и академском информационо-комуникационом систему. Исте године изашла је моја "Биобиблиографија са прилозима". 

Учествовао сам на више домаћих и међународних симпозијума и конгреса (Београд 1996-2007, Скопље 1998, Софија 1999, Братислава 1999, Софија 2000, Будимпешта 2000, Букурешт 2001, Одеса 2002, Охрид 2002, острво Раб 2006 у Хрватској, Будимпешта 2007, Софија 2007, Херцег Нови 2007, Темишвар 2007, Halkidiki Porto Carras 2008 у Грчкој, Опатијa 2008, Охрид 2008, Бечићи 2008, Охрид 2008, Истанбул 2008, Сегедин 2009, Опатија 2009, Охрид 2009, Констанца 2009, Москва 2010, Тирана 2010, Дубровник 2010, Halkidiki Potidea Palace 2011 у Грчкој, Сарајево 2011, Охрид 2011, Софија 2011, Охрид 2013, Скопље 2013 и Винковци 2014), као и на међународним славистичким семинарима (Охрид 2013 и Дубровник 2014)

У академској 2004/2005. год. Министарство просвете, науке и културе Републике Аустрије доделило ми је једномесечну стипендију за постдокторске студије у Аустрији.

18. и 20. априла 2005. год. одржао сам два предавања у Институту за славистику Бечког универзитета, а 27. априла 2005. предавање у Институту за славистику Универзитета у Грацу (Аустрија).

23., 24., 25. и 26. октобра 2006. године одржао сам четири предавања по позиву у Институту западне и јужне славистике Варшавског универзитета (Пољска).

Консултант сам за русизме у XVI тому "Речника српскохрватског књижевног и народног језика" Института за српски језик Српске академије наука и уметности (Београд).

Од 2006. до 2010. године сарадник сам на научном пројекту бр. 148012 "Кодови руске културе" Филолошког факултета у Београду и Министарства науке Републике Србије. У 2010. и 2011. години објављена су два тома "Контактолошког речника словенских језика". Урадио сам допуњено и прерађено електронско издање прва два тома, а у припреми је издавање трећег тома.

Од 2003. до 2012. године главни сам уредник електронског научног часописа и портала Балканская русистика Факултета словенских филологија Софијског универзитета (Бугарска). Члан сам Научног савета часописа The International Journal of Russian Studies (Универзитет у Анкари, Турска) и Уређивачког одбора зборника "Електронските ресурси и филолошките студии" Филолошког факултета Универзитета у Скопљу. 

Члан сам Организационог одбора међународне научне конференције Cognitive Modeling in Linguistics - 2008 (Бечићи, Црна Гора), Cognitive Modeling in Linguistics - 2009 (Констанца, Румунија), Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ-2010 (Русија), Cognitive Modeling in Linguistics - 2010 (Дубровник, Хрватска) и Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ-2011 (Русија).

Од 13. 9. 2012. године шеф сам волонтерског пројекта "Руски екстралингвистички утицај у визуелним медијима" (један део материјала налази се на сајту "Публичные лекции").Одабрани радови и књиге/Избранные статьи и книги:


    ТРЕНУТНЕ АКТИВНОСТИ:
 • КОНТАКТОЛОШКИ РЕЧНИК СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА // Контактологический словарь славянских языков - вишетомни речник у изради

Контактолошки речник словенских језика

 • Том 1: Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем (A-В) (ISBN 978-86-83691-39-5)

Први том је изашао 2010. године, има 413 страница и обухвата бугарске контактолексеме на слова А, Б, и В. Прва промоција књиге одржана је 8. септембра 2010. год. у Техничкој школи на Новом Београду. Фотографије са промоције можете погледати овде и овде. О књизи сам говорио исте године у Старом граду у Дубровнику (кликни овде). Друго допуњено и прерађено електронско издање налази се овде.

 • Том 2: Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем (Г-Е) (ISBN 978-86-83691-45-6)

Други том је објављен 2011. године, има 420 страница и обухвата бугарске контактолексеме на слова Г, Д и Е. Друго допуњено електронско издање налази се овде.

 • Том 3: Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем (Ж-Й) (ISBN 978-86-3691-48-7)

Трећи том обухвата бугарске контактолексеме на слова Ж, З, И, Й на 310 страница (припрема се за штампу). Електронско издање налази се овде.

 • Том 4: Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем (К) (у изради)
Четврти том обухвата бугарске контактолексеме на слово К.


 • КОНТАКТОЛОШКИ ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК  - ОГЛЕДНА СВЕСКА

Огледна свеска "Контактолошког фразеолошког речника" посвећена је адаптацији српских контактофразема под руским утицајем. Изглед радне верзије речничког чланка "Контактолошког фразеолошког речника" можете видети овде.

 • БАЛКАНСКА РУСИСТИКА - КЊИГА ПРВА И ДРУГА (електронска верзија)

У другој књизи налази се садржај и фотографије из архиве "Балканске русистике", првог балканског, славистичког и академског информационо-комуникационог система. Обухваћен је период од 11. јануара 2008. до 1. маја 2012. године. Електронско издање другог тома налази се овде. [PDF фајл првог тома]


    ТЕМЕ ПРЕДАВАЊА

Написао сам оквирни садржај предмета Лингвистичка контактологија и курса Јужнословенско-руски језички контакти.

XXXVI научна конференција (Охрид, Македонија, 2009)

Промоција доктора наука у Ректорату Универзитета у Београду (16. априла 2013). Проф. др Љиљана Бајић, продекан Филолошког факултета, представља Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације Јована Ајдуковића.

Видео-реферат под насловом "Контактолошки фразеолошки речник" (20. маја 2013).

Меѓународен симпозиум "Електронските ресурси и филолошките студии",  Филолошки факултет "Блаже Конески", Скопје, 12 - 13 септември 2013 година

Ова видео презентација је припремљена за 6. хрватски славистички конгрес у Винковцима (12. 9. 2014).

У клипу је приказано неколико минута рада др Јована Ајдуковића на индивидуалним научним пројектима у дигиталној читаоници Народне библиотеке Србије (7. 11. 2014).© 2015. dr Jovan Ajduković
Научна лабораторија за славистику и лингвистику

Ранија верзија сајта налази се на адреси http://www.ptt.rs/korisnici/j/o/joralbgd/
 
Материјали се могу користити у научне и образовне сврхе.Видео записи конференција и јавних предавања

PowerPoint Presentations

Албум

Материалы из "Балканской русистики" (Портал кафедры русского языка Софийского университета)

http://ajdukovicj.narod.ru

Форум Филолошког факултета у Београду

Јавна предавања (блог)


Последња промена: 13. 1. 2015.

 Е-пошта: ajdukovic@mail.ru, jovan.ajdukovic@gmail.com, joralbgd@ptt.rs
Презентација је оптимизована за browser Internet Explorer.