КОНТАКТОЛОШКИ РЕЧНИК

СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

 

КОНТАКТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

 

 

Електронска верзија речника

Электронная версия словаря

 

A Contactological Dictionary of Slavic Languages - under construction

 

 

Контактолошки речник словенских језика

 

 

Библиографски подаци за штампано издање:

 

Том 1: Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика: речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем. Том 1, А-В. Београд, Фото Футура, 2010, 413 стр. (ISBN 978-86-83691-39-5); друго допуњено и прерађено електронско издање (2014, 535 стр., PDF).

 

Том 2: Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика: речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем. Том 2, Г-Е, Београд, Фото Футура, 2011, 420 стр. (ISBN 978-86-83691-45-6); друго допуњено електронско издање (2014, 446 стр., PDF).

 

Том 3: Јован Ајдуковић, Контактолошки речник словенских језика. Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем. Том 3, Ж-Й, Београд, Фото Футура, 2012, 322 стр. (ISBN 978-86-83691-48-7); тренутно само електронско издање, PDF.

 

 

Напомена: Eлектронска верзија „Контактолошког речника словенских језика“ повремено се допуњава новом грађом и усклађује са иновацијама у нашој теорији.

 

 

 

Теоријска основа речника

 

Јован Ајдуковић, Радови из лингвистичке контактологије

Фото Футура, Београд, 2012, 230 с. (ISBN 978-86-83691-47-0)

 

Општа структура речничког чланка (компаративни преглед)

[презентација у PDF, 2012]

 

Општа структура контактолошког речничког чланка (компаративни преглед)

[презентација у PDF, 2012]

 

Трансграфематизација у контактолошким речницима

[Реферат са Скупа слависта Србије, 2013]

 

Онлајн лингвистички атласи и један предлог онлајн међусловенског контактолошког атласа

[Реферат са конференције у Скопљу, 2013]

 

Контактолексеме под руским утицајем у македонском и српском издању "Руске речи"

[Реферат са конференције у Охриду, 2013]

 

Типологија фрејмске трансдеривације у контактолошком речнику

[Реферат са Скупа слависта Србије, 2014]

 

Пробне карте "Међусловенског контактолошког атласа"

[Презентација, 2014]

 

 

РЕЧНИК АДАПТАЦИЈЕ БУГАРСКИХ КОНТАКТОЛЕКСЕМА ПОД РУСКИМ УТИЦАЈЕМ

Електронско издање по словима

 

 

Предговор     О словаре      About the Dictionary

 

Напомене уз друго електронско издање

 

Скраћенице     Условне ознаке     Литература

 

Индекс руских модела у електронском издању

 

 

 

РЕЧНИК - СЛОВАРЬ

 

 

А  [36-201]    Б  [202-355]    В  [356-492]    Г  [493-633]    Д  [634-811]    Е  [812-902]    

 

Ж  [903-936]    З  [937-1041]   И  [1042-1185]    Й  [1186-1188]    К  [-0000]    Л  [-0000]   

 

М  [-0000]    Н  [-0000]    О  [-0000]    П  [-0000]    Р  [-0000]    С  [-0000]   

 

Т  [-0000]    У  [-0000]    Ф  [-0000]    Х  [-0000]    Ц  [-0000]    Ч  [-0000]   

 

Ш  [-0000]    Щ  [-0000]    Ю  [-0000]    Я  [-0000]

 

 

Датум последње промене:

14. 8. 2014.

 

A Contactological Dictionary of Slavic Languages:

The Contactological Dictionary of Adaptation of Bulgarian Contact-Lexemes

under Russian Influence   

 

© 2010-2013 Dr Jovan Ajduković (Belgrade, Serbia)
All rights reserved

 

При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.

 

Jovan Ajdukovic’s Homepages:

 

http://www.ptt.rs/korisnici/j/o/joralbgd

http://ajdukovicj.narod.ru/