Йован Айдукович, Мажславянский контактологический атлас. Влияние русского языка (проект)

ПРОБНЕ КАРТЕ МЕЂУСЛОВЕНСКОГ КОНТАКТОЛОШКОГ АТЛАСА

 

РУСКА ИНФЛУЕНЦИЈА

 

Карта број 1а

 

 

Карта број 1б

 

 

Карта број 2а

 

 

Карта број 2б

 

 

Први пут смо контактолошке карте представили у реферату "Онлајн лингвистички атласи и један предлог онлајн међусловенског контактолошког атласа". Рад је прочитан на пленарном заседању међународног научног симпозијума "Електронски ресурси и филолошке студије" 12. септембра 2013. године на Филолошком факултету "Блаже Конески" у Скопљу. Исте године објављен је у зборнику радова. Ове четири карте налазе се у књизи др Јована Ајдуковића "Биобиблиографија са прилозима" (Београд, 2015, в. електронско издање) и на сајту "Публичные лекции". Неме карте држава преузели смо са сајта http://www.hisgis.nl/ale. О начинима ортографске адаптације контактолексема и степенима адаптације можете се обавестити у раду "Трансграфематизација у контактолошким речницима".

 

 

Jovan Ajdukovicʹs Homepages

 

http://www.ptt.rs/korisnici/j/o/joralbgd

http://ajdukovicj.narod.ru/